vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Việt- Đức: 732 nghìn tỷ đồng cho an sinh xã hội

Cập nhật lúc 02-02-2010 12:07:15 (GMT+1)
Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) mới đây đã tổ chức hội thảo “Tham vấn các nhà tài trợ về chiến lược an sinh xã hội thời kỳ 2011-2020”.

Xung quanh vấn đề này, theo ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay Bộ đang chủ trì 6 chiến lược thời kỳ 2011-2020 gồm: an sinh xã hội, việc làm, đào tạo nghề, bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ trẻ em. Theo đó, sẽ đề xuất trong thời kỳ 2011- 2015, tổng nguồn kinh phí cho an sinh xã hội là 732 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng tại buổi hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo hiện chưa đề cập rõ làm thế nào để an sinh xã hội ở Việt Nam trở thành hệ thống toàn dân. An sinh xã hội toàn dân cần phải thực hiện bằng nhiều giải pháp như bắt buộc, tự nguyện, bao cấp, hỗ trợ và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người dân. Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho rằng, hệ thống an sinh xã hội phải có cơ sở đúng đắn, có tính đến các yếu tố: giới, trẻ em, văn hóa, tính bền vững...

Theo ANTĐ.

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: