vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Việt Nam: ‘Chống mại dâm là nhiệm vụ chính trị’

Cập nhật lúc 21-12-2014 21:08:03 (GMT+1)
Hội nghị nghe báo cáo nói môi giới mại dâm thông qua mạng internet, facebook...

Một phó thủ tướng Việt Nam khẳng định quan điểm của chính phủ Việt Nam là không công nhận mại dâm là hợp pháp mặc dù có các ‎ ý kiến khác nhau.

Ông Vũ Đức Đam được truyền thông trong nước dẫn lời nói “Hiện nay có 3 loại ý kiến xã hội rất khác nhau về việc công khai hoặc không công khai mại dâm ở Việt Nam.

“Chính vì vậy khi tiếp cận vấn đề, chúng ta phải tiếp cận rất khoa học. Tuy nhiên, phải khẳng định quan điểm của Việt Nam là không công nhận hoạt động mại dâm là hợp pháp.”

Tuy nhiên ông Đam nói rằng chống mại dâm cần đặt trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, theo đó quan điểm về xử lý các vấn đề xã hội cũng cần phải có những thay đổi cho phù hợp.

“Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, của các tổ chức và của mọi người dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài”, ông Đam nói về một trong bốn “nhiệm vụ chính”.

Bình luận của Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, được đưa ra tại một hội nghị về phòng chống mại dâm vào hôm 19/12 tại Hà Nội.

‘Do suy thoái kinh tế'

Hơn 11000 người bán dâm 'có hồ sơ'

Đồng bằng sông Hồng 3.673 người

Đông Bắc 913 người

Bắc Trung bộ 887 người

Đông Nam bộ 3.200 người

Đồng bằng sông Cửu Long 1.374 người

Các khu vực khác là 1.189 người

Hội nghị này được nghe báo cáo rằng Tp HCM là nơi có hoạt động mại dâm nhiều nhất nước, sau đó tới Hà Nội và Thanh Hóa.

Hiện có hơn 29.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ và “Kiểm tra xác suất, lực lượng chức năng phát hiện hơn 53% có mại dâm trá hình.”

“Nguyên nhân chính là do suy thoái kinh tế, tình trạng thất nghiệp cao khiến nhiều người chọn con đường bán dâm”, một lãnh đạo Bộ LĐTB&XH nói.

“Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, hiện số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người, trong đó, tập trung nhiều ở một số khu vực như đồng bằng sông Hồng (3.673 người); đông Bắc 913 người; bắc Trung bộ 887 người; đông Nam bộ 3.200 người; đồng bằng sông Cửu Long 1.374 người; các khu vực khác là 1.189 người”, báo Thanh Niên cho biết.

Hiện tại Việt Nam mới chỉ có Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và chưa có luật.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền được dẫn lời nói “Một số quy định của Pháp lệnh và văn bản hướng dẫn thi hành không còn phù họp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống mại dâm trong tình hình mới”.

Trong khi đó Phó thủ tướng Đam nói rằng “Chính phủ sẽ bàn và trình Quốc hội Luật Phòng, chống mại dâm, nhằm hoàn thiện hệ thống luật, trên cơ sở đảm bảo tôn trọng quyền con người.”

Nguồn: BBC