vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Từ 1/5/2012: Tăng lương hưu và phụ cấp công vụ

Cập nhật lúc 02-05-2012 10:16:45 (GMT+1)
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo các Nghị định của Chính phủ vừa ban hành, từ ngày 1/5 tới đây, phụ cấp công vụ sẽ tăng thêm 15% và lương hưu của cán bộ xã nghỉ việc tăng lên 25,6%.

Phụ cấp công vụ là 25%

Hiện nay, mức phụ cấp công vụ là 10% (theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP). Tuy nhiên, theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức mà Chính phủ mới ban hành thì từ 1/5/2012, mức phụ cấp này sẽ tăng thêm 15%.

Các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ nói trên là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Các đối tượng trên bao gồm: cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 6/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Các đối tượng trên được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.

Cán bộ xã được tăng 25,6% lương hưu

Cũng từ ngày 1/5 tới, các cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ được tăng thêm 26,5% lương hưu và trợ cấp xã hội. Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 35/2012/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Cụ thể, 7 nhóm đối tượng sau sẽ được điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng: Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn. Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thứ năm, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Thứ sáu, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Cuối cùng là quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.         

Đến năm 2020, đảm bảo công chức, viên chức sống được bằng lương

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020 với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, thúc đẩu tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện; đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý, giám sát tài chính.

Trong đổi mới chính sách thu đối với đất đai, tài nguyên, Thủ tướng nêu rõ, sửa đổi, bổ sung chính sách thu từ đất phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai theo hướng bảo đảm thu theo mục đích sử dụng và theo giá sát thị trường, góp phần hình thành thị trường bất động sản có tổ chức, quản lý hiệu quả; đồng thời mở rộng việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá để tăng nguồn thu từ đất đai.

Tiếp tục tăng chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công bằng xã hội. Nâng cao hiệu quả đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, vùng núi, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học nghề và đào tạo việc làm cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi và từng bước nâng cao mức sống đối với người có công.

Đặc biệt, trong một loạt các giải pháp để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng cũng đề ra giải pháp cải cách cơ bản chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo cho công chức, viên chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội. Gắn cải cách tiền lương với sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, khuyến khích làm việc hiệu quả gắn với trách nhiệm công vụ.

Nguồn: Thái Chi/ Phapluatvn

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: