vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân thua dân oan rồi!

Cập nhật lúc 13-11-2014 21:20:03 (GMT+1)
Ảnh minh họa

Trên blog Dân oan có  cảnh một videoclip do bà con dân oan ghi lại  sáng nay 12/11/2014, vừa nực cười, vừa  thương thay cho Tiên sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương Măt trận Tô quốc Việt Nam.

Khẩu hiệu chữ vàng, nên đỏ khá lơn đặt hoành tráng trên cổng ra vào trụ sở Măt trân  Tô quốc Việt Nam với nội dung chảo mứng 84 năm ngày truyền thống của Măt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014). Thay vì là 1930, bốn con số đập vào mắt mọi người lại là 1830. Khẩu hiệu đó treo đã nhiều ngày, nhưng chắc không được ai  để mắt nhìn cho nên con sô viết sai cả 100 năm đên hôm nay được bà con dân oan đên đưa kiến nghị kêu oan phát hiện ra.

Bà con hô vang "Ông Nguyễn Thiện Nhân ơi! Ông làm bài toán sai rồi. Môt câu khẩu hiệu ông viết  không nên thân, làm sao ông giám sát được nạn vi phạm nhân quyền ở Việt Nam?!".

Có ai đó còn xem thường bà con dân oan là vai, thịt bắp hãy nghĩ  lại đi!

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân hàng ngày vào ra không để ý đên việc nhỏ này nhưng nay tác hại của nó không nhỏ

Chủ tichj Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thua bà con dân oan một keo rồi.

Xin mời xem videoclip :

Nhà báo Trần Quang Thành

Gửi đăng Vietinfo.eu