vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Ông Trọng không có tư cách pháp nhân để tặng 25 triệu USD cho Campuchia

Cập nhật lúc 25-07-2017 07:55:14 (GMT+1)
Ông Nguyễn Phú Trọng 've vãn' Campuchia

 Nếu lấy 25 triệu USD từ ngân sách quốc gia, nghĩa là từ tiền thuế của người dân, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã lạm quyền.

Theo TTXVN, chiều 20-7, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin về việc Việt Nam quyết định tặng Quốc hội Campuchia Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD.

Câu hỏi đặt ra: số tiền 25 triệu USD này có phải sẽ được lấy từ ngân sách quốc gia?

Bản tin trên TTXVN viết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Quốc hội Campuchia Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD”.

Về mặt pháp lý, câu hỏi bật ra ngay khi đọc tin này: Ông Nguyễn Phú Trọng không có tư cách pháp nhân đại diện “nhà nước CHXHCN VN”. Do đó, ông chỉ có thể hứa tặng trên mỗi cương vị là người đứng đầu Đảng CSVN.

Theo Hiến pháp VN, chỉ có Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ mới có tư cách (pháp nhân) “thay mặt nhà nước CHXHCN VN” ở các mặt “đối nội và đối ngoại”. Đôi khi các viên chức nhà nước ở cấp thấp hơn, nếu được sự ủy nhiệm của cấp có thẩm quyền, cũng có tư cách pháp nhân để quyết định các việc “đối nội và đối ngoại”.

Ông Trọng có tư cách là “tổng bí thư” của Đảng. Khi ông này làm một điều gì đó sai quấy, phạm nội qui của Đảng, ông có thể bị đảng “kỷ luật”. Ông không bị ảnh hưởng của luật pháp quốc gia. Tức là ông Trọng chỉ có trách nhiệm đối với Đảng.

Theo Điều 4 của Hiến pháp 2013, Đảng CSVN không chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân. Tức là Đảng CSVN không có tư cách pháp nhân. Bởi chịu trách nhiệm “trước nhân dân” là chịu trách nhiệm với ai? Tức là Đảng không chịu trách nhiệm với ai cả.

Như vậy, trong vụ việc hứa tặng 25 triệu USD này, nếu ông Nguyễn Phú Trọng lấy từ ngân sách của Đảng, hoặc vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giúp ông thực hiện lời hứa này thì số tiền ấy sẽ không ai thắc mắc – mặc dù ai cũng biết khi bánh ít đi thì bánh qui phải lại. Còn nếu lấy từ ngân sách quốc gia, nghĩa là từ tiền thuế của người dân, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã lạm quyền.

Nói theo ngôn ngữ bóng đá, ông Nguyễn Phú Trọng đã việt vị trong lời hứa 25 triệu USD này. Bởi nếu vì mục đích chính trị để “giữ phên rào giậu”, lẽ ra số tiền 25 triệu USD đó phải được hứa tặng từ chuyến đi thăm Campuchia hồi hạ tuần tháng 4-2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nguồn: Trúc Giang/VNTB

 

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: