vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Liên hiệp quốc cấp vốn cho dự án an sinh xã hội của Việt Nam

Cập nhật lúc 21-02-2014 12:45:22 (GMT+1)
Dự án có tên 'Hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội' nhắm mục tiêu cung cấp trợ giúp xã hội cho 2,5 triệu ngườ

Thông tấn xã Việt Nam cho biết một dự án trợ giúp xã hội được Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ có tổng kinh phí là 2,3 triệu đô la được công bố hôm 19/2 tại Hà Nội.

Dự án có tên “Hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội” (giai đoạn 2013-2016) nhắm mục tiêu cung cấp trợ giúp xã hội cho 2,5 triệu người thụ hưởng đến trước năm 2020 mà 30% trong số đó là người già.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm được trích lời nói: “Hệ thống an sinh xã hội sẽ .. giải quyết các nguyên nhân đa chiều nhằm bảo đảm phòng ngừa các rủi ro xã hội cho mọi người.”

Phó Giám đốc Quốc gia của UNDP, ông Bakhodir Burkhanov, tái khẳng định mục tiêu là xây dựng một hệ thống trợ giúp xã hội hiệu quả hơn để có thể mở rộng tầm bao phủ và tăng mức trợ giúp đối với những người dễ bị tổn thương, từ đó duy trì tiến bộ trong việc giảm nghèo và phát triển xã hội của Việt Nam.

Ông nói cũng cần phải cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ xã hội kịp thời và hiệu quả mặc dù bị hạn chế về thời gian và ngân sách.

Nguồn: VOA