vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Hơn 40 triệu người VN chưa được hưởng an sinh xã hội

Cập nhật lúc 11-05-2009 04:35:20 (GMT+1)
Ảnh minh hoạ
Năm 2020, Việt Nam phát triển được một hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm cho mọi thành viên trong xã hội có mức sống tối thiểu trở lên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, mới chỉ có 20 triệu người được bảo đảm chế độ an sinh xã hội, 40 triệu người còn lại chưa được tiếp cận với vấn đề này. Viện Khoa học Lao động và Xã hội đang nghiên cứu xin ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành dự thảo khung chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011-2020, sẽ trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào cuối năm nay.

Nội dung chính của khung chiến lược này gồm các vấn đề về an sinh xã hôi trong nền kinh tế thị trường. Theo khung chiến lược, đến năm 2020, Việt Nam phát triển được một hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa dạng, linh hoạt, bền vững, bảo đảm cho mọi thành viên trong xã hội có mức sống tối thiểu trở lên.

Theo Người Lao động

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: