vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Hoàn thành hồ sơ đề cử bia Tiến sĩ là Di sản tư liệu thế giới

Cập nhật lúc 04-11-2009 16:15:46 (GMT+1)
Bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Hồ sơ đề cử Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới đã hoàn thành phần nội dung tiếng Việt, Theo Tiến sĩ Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), cho biết.

Cũng theo Tiến sĩ Ngọc, các nhà nghiên cứu đang tiến hành chuyển ngữ sang tiếng Anh và hoàn tất những khâu cuối cùng để chuyển đến UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào cuối tháng 11/2009.

Bộ hồ sơ quan trọng này gồm 8 mục chính, trong đó giới thiệu tóm tắt về di sản; tổ chức đề cử; nội dung chi tiết về di sản; thông tin pháp lý; kế hoạch bảo vệ, quản lý, tiếp cận và một số thông tin khác. Quan trọng nhất của hồ sơ là phần đối chiếu so sánh giá trị di sản bia Tiến sĩ với các tiêu chí của UNESCO (tính quý hiếm, tính toàn vẹn, tính nguy cơ); bên cạnh đó còn đề cập đến tính xác thực, tính quốc tế, con người được khắc trên bia, chủ đề di sản (về tư tưởng chính trị, lịch sử, địa lý, triết học), hình thức và phong cách mỹ thuật...

Hồ sơ hoàn chỉnh sẽ bao gồm 1 bộ bằng tiếng Việt, 1 bộ bằng tiếng Anh cùng 4 phụ lục về: lý lịch các tấm bia Tiến sĩ kèm theo ảnh; những bài viết, công trình nghiên cứu về bia; bản dịch nội dung khắc trên bia bằng tiếng Anh; bộ ảnh về 82 bia Tiến sĩ và khu di tích Quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo Thể Thao Văn Hóa
Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: