vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Đức giúp Tiền Giang phát triển hợp tác xã kiểu mới

Cập nhật lúc 03-01-2014 07:11:39 (GMT+1)

Theo ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, trong năm 2014, Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) giúp Tiền Giang phát triển mạng lưới hợp tác xã trên địa bàn với những mục tiêu cụ thể như nâng cao nhận thức về hợp tác xã kiểu mới cho các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ Liên minh hợp tác xã và các đơn vị hữu quan.

Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức cũng hỗ trợ Tiền Giang nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả; tiến tới hoàn thiện môi trường pháp lý cho các hợp tác xã phát triển bền vững trong cơ chế kinh tế thị trường...

Các nội dung được DGRV thỏa thuận đẩy mạnh triển khai trong chương trình hợp tác với tỉnh Tiền Giang trong năm 2014 gồm hỗ trợ tổ chức các hội thảo chuyên đề về hợp tác xã; hỗ trợ các hoạt động tư vấn, hội thảo, tập huấn và thông tin tuyên truyền giúp nâng cao kỹ năng làm việc của cán bộ Liên minh hợp tác xã và các đơn vị về tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm toán...

Ngoài ra, DGRV còn tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hợp tác xã và các quỹ tín dụng nhân dân; cùng với Liên minh hợp tác xã tỉnh Tiền Giang xây dựng các hợp tác xã kiểu mẫu điển hình để nhân rộng trong toàn tỉnh đồng thời giúp nâng cao chất lượng bản tin kinh tế tập thể của tỉnh cùng một số lĩnh vực quan trọng của kinh tế tập thể trên địa bàn Tiền Giang.

Tiền Giang là một trong 20 tỉnh trong cả nước được DGRV triển khai Chương trình tư vấn, hỗ trợ toàn diện từ năm 2004 với các hoạt động chính như tư vấn hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển hợp tác xã trong cơ chế thị trường; hỗ trợ nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực hợp tác xã; tư vấn cách tổ chức và phương thức đào tạo về makerting, quản lý kinh doanh dịch vụ trong các hợp tác xã...

Trong 10 năm qua (2004-2013), Chương trình Hợp tác giữa DGRV và Tiền Giang đã đạt kết quả tốt, thể hiện trên một số mặt như kinh tế tập thể tại Tiền Giang đạt mức tăng trưởng về doanh thu tăng 250,6%, nộp thuế tăng 107,5%, lợi nhuận tăng 296,4%, thu nhập bình quân tăng 232,5% so với thời điểm khi bắt đầu triển khai thực hiện. Đây là tiền đề thuận lợi để Chương trình hợp tác giữa DGRV và Tiền Giang trong năm 2014 đạt những kết quả mới khả quan hơn./.

Nguồn: Minh Trí/Vietnam+