vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Chính trường Việt: Nhân sự cho Đại hội XII

Cập nhật lúc 13-01-2016 05:31:33 (GMT+1)

Chính trường là khốc liệt và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cho đến phút chót tình hình nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 12 vẫn là ẩn số. Bộ chính trị có dự tính nhân sự có lợi cho phe Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương lại không nhất nhất tuân theo.

Theo một số nguồn tin không chính thức, trong báo cáo của Tô Huy Rứa về đề nghị nhân sự cho 4 chức vụ chủ chốt đã bị 68% Đại biểu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng bác bỏ và cho rằng đề cử nầy không theo đúng qui định của điều lệ Đảng.

BCT đưa ra danh sách đề cử:

(1) Chức vụ TBT: 
BCT đề cử Nguyễn Phú Trọng: - Người đề cử là Tô Huy Rứa và được sự hỗ trợ của Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh và Phạm Quang Nghị.

BCT đề cử Nguyễn Tấn Dũng: - Người đề cử là Nguyễn Thiện Nhân nhưng không có ai hỗ trợ nên bị loại.

(2) Chức vụ Thủ Tướng:
BCT đề cử Nguyễn Xuân Phúc: - Người đề cử là Nguyễn Sinh Hùng được hỗ trợ Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị và Lê Hồng Anh.

(3) Chức vụ Chủ Tịch Nước: 
BCT đề cử Trần Đại Quang: - Người đề nghị là Nguyễn Phú Trọng được sự hỗ trợ của Tô Huy Rứa, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh và Phạm Quang Nghị.

(4) Chức vụ Chủ Tịch Quốc Hội 
BCT đề cử Nguyễn Thị Kim Ngân: - Người đề cử Trương Tấn Sang với sự hỗ trợ của 15 Ủy viên BCT

Đại Biểu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng sau khi xem đề nghị về 4 chức vụ chủ chốt của BCT đã phản đối và Bác Bỏ với 68% phiếu kín.

Đại Biểu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng bỏ phiếu cho chức vụ Tổng Bí Thư như sau: Nguyễn Tấn Dũng với đa số phiếu áp đảo 68% và Nguyễn Phú Trọng là 30% trong khi đó 2% không bấm nút.

Điều khác biệt giữa Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và BCT về chức vụ Tổng Bí Thư như sau:

Bộ Chính Trị đề cử chức vụ Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng được 15 phiếu trong khi đó Nguyễn Tấn Dũng chỉ có 1 phiếu.

Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đề cử chức vụ Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng được 30% và Nguyễn Tấn Dũng 68% (2% không bầu).

Nguyễn Thi tổng hợp

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: