vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Văn bản pháp lý: Hộp dữ liệu điện tử

Cập nhật lúc 24-12-2009 07:46:13 (GMT+1)

Kể từ ngày 1.7.2009 Luật 300/2008Sb của CH Séc quy định về Hộp dữ liệu điện tử và việc chuyển đổi dạng văn bản có công chứng điện tử đã bắt đầu có hiệu lực thi hành

Vậy bạn có biết gì về Luật này chưa ?


Nói nôm na là Luật này quy định các tổ chức cơ quan công quyền, các tổ chức công ty có nghĩa vụ lập hộp dữ liệu điện tử và các tổ chức cơ quan công quyền cò nghĩa vụ dùng nó để chuyển văn bản+ thư bảo đảm (mà trước đây ta vẫn phải ra bưu điện nhận mà nếu trong vòng 10 ngày không nhận vẫn bị coi là đã nhận ) cho người nhận với điều kiện người nhận có lập hộp dữ liệu điện tử đó

CHÚ Ý:
Kể từ 1.11.2009 Các công ty có đăng ký tại tòa thương mại nghĩa vụ lập hộp dữ liệu điện tử này và đã được Bộ nội vụ lập tự động ngay - Cho nên nói đúng hơn là có nghĩa vụ sử dụng Hộp dữ liệu điện tử.
Các tổ chức công ty khác, các kinh doanh cá thể cá nhân không có nghĩa vụ này Các công ty sẽ nhận được thư bảo đảm do Bộ nội vụ gửi mật khẩu truy cập sau đó phải truy cập vào lần đầu chậm nhất là 15 ngày sau khi nhận được mật khẩu truy cập - Công ty có thể yêu cầu xin mở rộng truy cập cho những người mà công ty ủy quyền , quản lý - Mật khẩu truy cập sẽ được gửi bảo đảm đến cho những người đó
Như vậy là thay vì gửi thư bảo đảm có vạch xanh đỏ các cơ quan công quyền từ 1.11.2009 sẽ phải gửi bằng dạng điện tử -- với điều kiện là người nhận đã có lập hộp dữ liệu điện tử đó - Người dân thì không có nghĩa vụ phải lập hộp dữ liệu điện tử này chỉ có các cơ quan công quyền, các tổ chức công ty phải có nghĩa vụ lập

Hộp dữ liệu điện tử không phải là thư điện tử EMAIL mà hiện chỉ là nơi nhận văn bản điện tử - Nếu bạn có chữ ký điện tử bạn có thể gửi văn bản điện tử thay cho gửi văn bản giấy như hiện nay

Đây là một vấn đề lớn cho nên xem thêm chi tiết tại đây

WEBSITE chính thức: http://datoveschranky.info

Sau khi có truy cập có thể kiểm tra thư bảo đảm của công quyền trên NET tại địa chỉ trên

Lưu ý có rất nhiều website giả dạng ăn theo bạn nên nhớ website trên mới là trang chính thức của BỘ NỘI VỤ có đuôi là INFO !! chứ không phải là COM hay CZ vv..

Việc lập hộp dữ liệu điện tử có nhiều cái lợi
Uu điểm:
- Truy cập được thư bảo đảm gửi cho minh mọi nơi qua internet
- Tiết kiệm thời gian: không phải ra bưu điện nhận thư bảo đảm nữa
- Đỡ chi phí xã hội : dịch vụ này của Bộ nội vụ miễn phí
- Có thể ủy quyền cho người khác xử lý thư bảo đảm
- Tính phổ biến rộng: quy định bắt buộc với tất cả cơ qua công quyền

Nhược điểm
- Phải có internet phải kiểm tra hàng ngày hộp dữ liệu
- Phải làm việc với văn bản dạng điện tử phải lưu trữ
- Hiện mới chỉ nhận thư bảo đảm mà chưa phản hồi lại được với cơ quan công quyền
- Hiện mới chỉ áp dụng cho CH Séc

Theo VM

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: