vietinfo di động
Thư mục
Phong tục

Truyền thống Noel của dân tộc Séc

Cập nhật lúc 24-12-2009 12:04:37 (GMT+1)

Truyền thống Giáng sinh của Séc kết nối mật thiết các ngày lễ thiên chúa giáo với cá nghi thức không theo thiên chúa giáo. Truyền thống này bị ảnh hưởng bở những nền văn minh của các nước khác. Vậy, những phong tục nào có gắn liền với lễ mùa vọng và Giáng sinh tại Séc?

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: