vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Thông cáo chung liên quan đến chỉ thị về “chỉ tiêu“ ma túy của Chính phủ Séc

Cập nhật lúc 26-12-2009 11:54:17 (GMT+1)

Sau khi nội các của Thủ tướng Jan Fischer đồng thuận và ban hành chỉ thị liên quan tới những giới hạn cụ thể số lượng các loại ma túy nhẹ mà những người sử dụng có thể sở hữu mà không bị trừng phạt, và cả luật hình sự mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2010; Trung tâm quốc gia theo dõi ma túy và những đối tượng nghiện, Trung tâm bài trừ ma túy quốc gia của Cảnh sát quốc gia CH Séc hôm 15/12/2009 đã ra thông cáo báo chí chung liên quan tới vấn đề này, nhằm mục đích tránh những hiểu lầm trong khuôn khổ pháp lí, nhất là những khái niệm “hợp pháp“ hay “được phép“ hoặc “không bị trừng phạt“ liên quan tới khối lượng ma túy:

-          Tàng trữ bất hợp pháp ma túy cho nhu cầu cá nhân là phạm pháp và bao giờ cũng bị trừng trị: với số lượng nhỏ, thì xử phạt vi cảnh; với khối lượng nhiều hơn là nhỏ thì căn cứ theo luật hình sự. Những đối tượng được phép tàng trữ ma túy sẽ do luật qui định (trong đó ví dụ có các cơ sở y tế, hiệu thuốc, phòng thí nghiệm, v.v...). Nếu như ma túy được những người sử dụng hay những người nghiện tàng trữ, thì bao giờ cũng bị coi là hành vi phạm pháp.

-          Với hành vi phi pháp tàng trữ bất kỳ loại ma túy nào với khối lượng nhỏ cho nhu cầu cá nhân, thì có thể xử lí hành chính với mức phạt tiền tới 15 nghìn korun.

-          Với hành vi phi pháp tàng trữ cần sa  cho nhu cầu cá nhân mà khói lượng nhiều hơn là nhỏ có thể bị phạt tù tới một năm, cấm tham gia các hoạt động, tịch thu tang vật hay những tài sản có giá trị khác.

-          Với hành vi phi pháp tàng trữ các loại chất gây nghiện hay gây ảo giác khác ngoài cần sa với khối lượng nhiều hơn là nhỏ, có nguy cơ bị tước quyền tự do tới hai năm, cấm tham gia các hoạt động, tịch thu tang vật hay những tài sản có giá trị khác.

-          Với hành vi phi pháp trồng cần sa hay các loại nấm có chứa ma túy cho nhu cầu cá nhân là trái pháp luật và bao giờ cũng bị trừng trị. Với số lượng nhiều hơn là nhỏ sẽ theo luật về xử phạt vi cảnh; với số lượng nhiều hơn là ít xử lí theo luật hình sự.

-          Hành vi phi pháp trồng cần sa hay các loại nấm có chứa ma túy cho nhu cầu cá nhân với số lượng nhỏ khi xử lí hành chính có thể bị phạt tiền tới 15 nghìn korun.

-          Hành vi phi pháp trồng cần sa cho nhu cầu cá nhân với số lượng nhiều hơn là nhỏ, có thể bị phạt tù đến sáu tháng, phạt tiền hay tịch thu tang vật hoặc những tài sản có giá trị khác.

-          Hành vi phi pháp trồng nấm hay các loại thực vật khác ngoài cần sa cho nhu cầu cá nhân với số lượng nhiều hơn là nhỏ, hình phạt tù cao hơn, có thể đến một năm, phạt tiền hay tịch thu tang vật hoặc những tài sản có giá trị khác.

-          Phân biệt ma túy ra thành ma túy cần sa và các loại ma túy khác, nếu có thể xảy ra như cây cần sa hay các loại cây khác và nấm chứa ma túy, luật pháp sẽ chỉ áp dụng trong trường hợp tàng trữ và trồng cho nhu cầu cá nhân với số lượng nhiều hơn là nhỏ. Tất cả các hình thức phi pháp khác (như vận chuyển, buôn bán) đều bị trừng trị không căn cứ vào loại ma túy.

-          Khái niệm coi là “số lượng nhiều hơn là nhỏ“ đã được Chính phủ qui định chi tiết trong chỉ thị của mình. Những gì được coi là thực vật cây cỏ hay nấm chứa chất ma túy liên quan tới việc trồng cho nhu cầu cá nhân cũng đã được Chính phủ qui định trong chỉ thị. Chỉ thị của Chính phủ cũng như luật hình sự là sự ràng buộc cho tất cả không có ngoại lệ nào, nghĩa là với cả các cơ quan chức năng pháp quyền, kể cả tòa án.

“Chỉ tiêu“ của Chính phủ CH Séc về ma túy

Loại ma túy

Số lượng được phép

Cây sợi gai (cần sa), cây cocaine, xương rồng có chứa chất meskaline

năm cây

Marihuan (cần sa đã xấy khô)

15 gram

Hašiš, nhụy hoa cây sợi gai

5 gram

Nấm có tác dụng gây ảo giác

40 cái

Extáze (thuốc lắc)

boosn viên hay giọt hoặc nhiều hơn 0,4 gram bột cô đặc

LSD

năm mảnh, viên, hạt, giọt cô đặc

Cocaine

một gram

Pervitine, metamfetamine, amfetamine

2 gram

Heroine

1,5 gram

(David Nguyen)

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: