vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Tầng lớp trung lưu ở Séc dễ bị rơi vào cảnh nghèo khó

Cập nhật lúc 30-08-2010 09:25:11 (GMT+1)
Ảnh minh họa

Séc là một nước mà theo thước đo toàn châu Âu có ít gia đình nghèo khó – chiếm khoảng 10 phần trăm. Tuy nhiên có thể trong thời gian tương đối ngắn 2 năm tình hình này sẽ thay đổi.

Vấn đề của nước Séc là ở chỗ, khoảng cách thu nhập giữa tấng lớp nghèo khó và trung lưu ở Séc là rất mỏng. Vệc đóng băng thu nhập, tăng chi phí cuộc sống, thay đổi chính sách xã hội của nhà nước như giới hạn trợ cấp thì nhiều gia đình trung lưu hiện nay sẽ bắt đầu chuyển sang lớp gia đình nghèo khó.

Theo nghiên cứu của CVVM, chỉ 4 phần trăm các hộ gia đình Séc đánh giá tình hình vật chất của mình là rất tốt, 33 phần trăm là tốt.

Thực tế này có nghĩa là những gia đình này có dự trữ tài chính, không phải tính từng korun cho việc chi tiêu và việc tăng chi phí cuộc sông thực tế không ảnh hưởng nhiều tới họ.

15 phần trăm các hộ gia đình coi tình hình vật chất của mình là xấu, 4 phần trăm coi là rất xấu.

Đa phần các hộ gia đình – 44 phần trăm đánh giá điều kiện vật chất của gia đình mình không tốt mà cũng không xấu. Đó là số lượng gia đình lớn nhất thực sự phải cân nhắc câu hỏi thu nhập và chi phí. Số các gia đình „bậc trung“ này có thể dễ rơi vào tình cảnh nghèo khó.

Theo cục thống kê quốc gia Séc, có 40 phần trăm các hộ gia đinh gặp vấn đề khi cần chi 1 lúc 7000 korun.

Theo Novinky/Secviet

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: