vietinfo di động
Thư mục
Tâm linh

Bói mệnh là khoa học hay mê tín? Sự thực đáng để bạn suy ngẫm

Cập nhật lúc 03-12-2017 09:02:23 (GMT+1)

Bói mệnh là một bộ phận trong văn hóa truyền thống. Thời xưa, thầy tướng số là những người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể đoán mệnh giúp con người hành thiện tích đức, sống thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, đến ngày nay bói mệnh đã bị nhiều người lợi dụng để phục vụ cho lợi ích cá nhân mình, cũng bị người đời dán nhãn “mê tín dị đoan”. ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2017 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: