vietinfo di động
Thư mục
Pháp luật

Ba Lan: Những quy định có hiệu lực từ 01-01-2019

Cập nhật lúc 06-12-2018 09:27:17 (GMT+1)

Ngành Tài chính Ba Lan đang sửa soạn cho một cuộc cách mạng về thuế, bao gồm những thay đổi trong PIT và CIT, đưa vào thuế mới đánh vào viêc thoái lui khỏi Ba Lan, đánh thuế quay vòng tiền ngụy trang. Những thay đổi các quy định được dự kiến đi vào đời sống từ 01.01.2019. ... Chi tiết
Trang:    4 5 6 7 8 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: