vietinfo di động
Thư mục
Pháp luật

Luật quốc tịch Séc

Cập nhật lúc 27-03-2018 10:27:40 (GMT+1)

Từ ngày 1.1.2014, bạn có thể có nhiều quốc tịch, đồi hỏi cắt quốc tịch hiện tai mới được nhập qt Séc không cần nữa. ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2018 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: