vietinfo di động
Thư mục
Pháp luật

Năm 2022: Tăng mức tạm ứng bảo hiểm tối thiểu của người kinh doanh tự túc

Cập nhật lúc 27-11-2021 12:59:21 (GMT+1)

Nghị định của chính phủ (č. 356/2021 Sb.), về mức cơ sở đánh giá chung, mà theo đó có thể ấn định mức tạm ứng tối thiểu bao hiểm xã hội của người kinh doanh tự lập (OSVČ) đã được đưa vào tập các điều luật từ hạ tuần tháng Mười 2021. Căn cứ theo qui định mới, mức tạm ứng tối thiểu bảo hiểm xã hội của các OSVČ mà kinh doanh là hoạt động làm kinh tế chính từ năm 2022 sẽ là 2841 korun/tháng thay vì 2588 korun hiện nay. ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: