vietinfo di động
Thư mục
Pháp luật

Ba Lan: Những điểm nhỏ không thật nêu rõ trong luật đi đường chắc bạn chưa biết

Cập nhật lúc 20-02-2019 09:10:43 (GMT+1)

Biển báo „hết cấm” báo hết cấm gì? Nhân tiện khi nói về các biển báo hết cấm ta nên nhớ: biển báo „hết cấm” báo hết một số thứ cấm, nhưng không phải hết tất cả đâu. Biển B-42 „hết cấm” chỉ liên quan tới các biển cấm B-23 (cấm quay đầu xe), B-25 và B-26 (cấm vượt), B-29 (cấm bấm còi) và B-33 (hạn chế tốc độ). Còn có nhiều thứ cấm khác mà biển „hết cấm” không có tác dụng, ví dụ như biến cấm đỗ xe hay cấm rẽ trái.   ... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2019 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: