vietinfo di động
Thư mục
Pháp luật

Hàng trăm nghìn người mới sẽ được cấp hộp dữ liệu điện tử. Và chắc chắn sẽ gặp trục trặc kỹ thuật

Cập nhật lúc 27-10-2022 14:03:21 (GMT+1)

Tất cả những ai giao tiếp với các cơ quan quản lí nhà nước bằng hình thức trực tuyến, từ năm tới sẽ được cấp hộp dữ liệu điện tử (datová schránka). Không chỉ người kinh doanh và pháp nhân mà cả cá nhân bình thường có hiểu biết nhất định về tin học, ví dụ từng sử dụng internet banking hay cổng điện tử cơ quan an sinh xã hội hay sở thuế. ... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2022 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: