vietinfo di động
Thư mục
Pháp luật

Hết nạc vạc đến xương hay chuyện những người bán hàng online cần lưu ý

Cập nhật lúc 07-01-2023 10:54:25 (GMT+1)

Không có gì là bí mật, rằng ngân sách nhà nước Séc gặp vấn đề đáng kể và đang rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Tất nhiên, sẽ là lý tưởng nếu những người điều hành quốc gia đưa ra các biện pháp tiết kiệm hiệu quả để không phải chi quá nhiều. Nhưng bộ máy nhà nước này không vận hành hiệu quả như vậy. Và muốn tìm những nguồn thu mới, trong khi đúng là luôn có chỗ nào đó để có thể nhặt nhạnh. ... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: