vietinfo di động
Thư mục
Luật Séc - Slovakia

Séc: Một số thay đổi trong luật ngoại kiều mới có hiệu lực từ 02/08/2021

Cập nhật lúc 18-08-2021 20:39:31 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 23 tháng Bẩy 2021 trong Tập các điều luật đã công bố luật mới dưới ký hiệu số č. 274/2021 Sb., thay thế cho luật số 326/1999 Sb., về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, và về thay đổi một số điều luật và qui định liên quan. Luật số  274/2021 Sb., bắt đầu có hiệu lực thực thi từ ngày 02 tháng Tám 2021 có một số thay đổi đáng lưu ý.

Lệ phí hành chính

Hình thức lệ phí mới ở mức 200 korun (hai trăm) bắt đầu áp dụng cho công dân EU khi đệ đơn yêu cầu xác nhận về đăng ký (trước đây gọi là đơn đề nghị cấp xác nhận về tạm trú), ngoài ra cả đơn đề nghị cấp phép tạm trú cho thành viên gia đình công dân EU, đơn đề nghị gia hạn thẻ cư trú hay thẻ cư trú của thành viên gia đình công dân EU và đơn đề nghị cấp vĩnh trú cho công dân EU và thành viên gia đình họ, cũng áp dụng nghĩa vụ lệ phí hành chính, là những thủ tục cho tới nay hoàn toàn miễn phí.

Lệ phí hành chính này được thu bằng hình thức tem lệ phí. Không thể sử dụng hình thức chuyển khoản hay tiền mặt để thanh toán loại lệ phí hành chính này, bởi tất cả các cơ sở chi nhánh của bộ Nội vụ không được trang bị các công cụ thanh toán trực tuyến cũng như quầy thu ngân.

Bảo hiểm y tế

Nghĩa vụ bảo hiểm y tế tổng thể

Luật về cư trú của người nước ngoài từ ngày 02/08/2021 bắt đầu ấn định nghĩa vụ cho người nước ngoài khi nhập cảnh vào lãnh thổ và lưu trú trong thời gian nhiều hơn 90 ngày, trong vòng 90 ngày từ khi nhập cảnh vào lãnh thổ CH Séc phải ký hợp đồng bảo hiểm y tế du lịch với phạm vi chăm sóc sức khỏe toàn bộ. Nghĩa vụ này không áp dụng đối với người nước ngoài tham gia hệ thống bảo hiểm y tế công cộng, hay những trường hợp mà bảo hiểm y tế của họ được đài thọ trên cơ sở các hiệp định quốc tế, hoặc các trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm y tế EHIC và GHIC. Nghĩa vụ này cũng không áp dụng đối với công dân Liên minh châu Âu và thành viên gia đình gần gũi của họ.

Bảo hiểm y tế du lịch với phạm vi chăm sóc sức khỏe toàn bộ, mà luật về cư trú của người ngoại quốc yêu cầu đối với người nước ngoài, trong thời gian 5 năm kể từ khi luật này có hiệu lực (nghĩa là từ ngày 02/08/2021 cho tới ngày 02/08/2026) chỉ có thể ký kết với công ty cổ phần Bảo hiểm VZP. (Pojišťovna VZP. a.s)

Nghĩa là với bảo hiểm y tế du lịch thương mại sẽ được áp dụng như sau:

1) Nếu đơn đề nghị cấp thị thực dài hạn hay giấy phép cư trú dài hạn đã nộp cho cơ quan đại diện CH Séc ở nước ngoài trước (và đến hết ngày) 01/08/2021 thì có thể trước khi dán thị thực dài hạn vào hộ chiếu cho người nước ngoài (hay thị thực dài hạn với mục đích nhận thẻ cư trú dài hạn), xuất trình chứng từ về bảo hiểm y tế du lịch chỉ trong phạm vi chăm sóc sức khỏe cấp bách và không thể trì hoãn là đủ. Và sau đó:

a) nếu người ngoại quốc này nhập cảnh vào lãnh thổ CH Séc trước (và đến hết) ngày 01/08/2021, thì không áp dụng nghĩa vụ trong vòng 90 ngày kể từ khi nhập cảnh vào lãnh thổ phải ký hợp đồng mua bảo hiểm y tế tổng thể với công ty bảo hiểm Pojišťovna VZP. a.s. Chứng từ về bảo hiểm y tế tổng thể sẽ phải xuất trình khi đề nghị gia hạn cư trú hay khi đề nghị cấp qui chế cư trú mới.

b) nếu người ngoại quốc này nhập cảnh vào lãnh thổ CH Séc từ ngày 02/08/2021 và sau đó, thì sẽ áp đặt nghĩa vụ trong vòng 90 ngày kể từ khi nhập cảnh phải ký kết mua bảo hiểm y tế trọn gói với công ty bảo hiểm Pojišťovna VZP. a.s. (có thể ký kết hợp đồng trực tuyến).

2) Nếu đơn đề nghị cấp thị thực dài hạn hay giấy phép cư trú dài hạn nộp tại cơ quan đại diện CH Séc ở nước ngoài ngày 02/08/2021 và từ sau đó, thì trước khi dán thị thực dài hạn (hay thị thực dài hạn với mục đích nhận thẻ cư trú) vào hộ chiếu, người nước ngoài phải xuất trình chứng từ về bảo hiểm y tế:

a) phạm vi cấp bách và chăm sóc không thể trì hoãn cho khoảng thời gian 90 ngày đầu tiên cư trú trên lãnh thổ và đồng thời chứng từ về bảo hiểm sức khỏe trọn gói mua của công ty bảo hiểm Pojišťovna VZP. a.s. (có thể ký kết hợp đồng trực tuyến), cho khoảng thời gian cư trú còn lại.

b) hoặc người nước ngoài có thể xuất trình ngay lập tức chứng từ về bảo hiểm sức khỏe trọn gói mua của công ty bảo hiểm Pojišťovna VZP. a.s. cho toàn bộ thời gian được phép cư trú trên lãnh thổ (có thể ký kết hợp đồng trực tuyến). Chứng từ về ký hợp đồng bảo hiểm y tế du lịch trọn gói với các hãng bảo hiểm khác tại CH Séc, có thể được chấp nhận chỉ trong trường hợp, nếu như hợp đồng này đã ký chậm nhất hết ngày 01/08/2021.

3) những người nước ngoài mà đã đến CH Séc muộn nhất ngày 01/08/2021 hay lưu trú trên lãnh thổ CH Séc trên cơ sở thị thực dài hạn hay giấy phép cư trú dài hạn và theo các qui định pháp lý có hiệu lực đến hết ngày 01/08/2021, đã có hợp đồng bảo hiểm y tế chỉ trong phạm vi cấp bách và chăm sóc không thể trì hoãn, hay có hợp đồng bảo hiểm y tế trọn gói với các hãng bảo hiểm khác ngoài công ty Pojišťovna VZP. a.s., thì sẽ không phải ký hợp đồng bảo hiểm y tế trọn gói mới với Pojišťovna VZP. a.s., cho tới khi các hợp đồng này hết hạn. Chứng từ về bảo hiểm sức khỏe trọn gói mua của công ty bảo hiểm Pojišťovna VZP. a.s., sẽ phải yêu cầu xuất trình khi đệ đơn gia hạn qui chế cư trú hiện tại hay khi đề nghị cấp loại qui chế cư trú mới. Qui định này cũng có hiệu lực đối với những người nước ngoài, mà được gọi là thành viên gia đình có quan hệ xa với công dân EU hay Vương quốc Anh, mà đã có hay được cấp giấp phép tạm trú theo qui định pháp lý có hiệu lực đến ngày 01/08/2021.

4) kèm theo đơn đề nghị cấp thị thực dài hạn, gia hạn hiệu lực thị thực dài hạn và kèm theo đơn đề nghị cấp hay gia hạn hiệu lực giấy phép cư trú dài hạn nộp tại các chi nhánh của bộ Nội vụ trên lãnh thổ CH Séc từ ngày 02/08/2021, chỉ có thể xuất trình chứng từ về bảo hiểm y tế du lịch:

-hợp đồng bảo hiểm y tế về chăm sóc sức khỏe trọn gói ký với công ty bảo hiểm Pojišťovna VZP. a.s.

- hợp đồng bảo hiểm y tế về chăm sóc sức khỏe trọn gói ký với các công ty bảo hiểm khác hoạt động trên lãnh thổ CH Séc, nhưng chỉ với điều kiện nếu các hợp đồng này đã ký chậm nhất là trước hay trong ngày 01/08/2021.

Qui định này cũng có hiệu lực với những người nước ngoài là thân nhân gia đình có quan hệ xa với công dân EU hay Vương quốc Anh, mà từ sau ngày 02/08/2021 bắt đầu đệ đơn đề nghị cấp giấy phép tạm trú.

Bảo hiểm y tế cho trẻ ra đời trên lãnh thổ Cộng hòa Séc

Kể từ ngày 02/08/2021 bắt đầu áp dụng nghĩa vụ bảo hiểm trong hệ thống bảo hiểm y tế công cộng đối với trẻ ngoại quốc ra đời trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Đối tượng liên quan: Trẻ sinh ra trên lãnh thổ CH Séc, mà vào thời điểm sinh nở mẹ của trẻ có giấy phép cư trú dài hạn tại CH Séc và bố của trẻ không có qui chế vĩnh trú.

Từ thời điểm nào: Trẻ tham gia hệ thống bảo hiểm y tế công cộng vào thời điểm chào đời.

Đến khi nào: Trẻ sẽ tham gia hệ thống bảo hiểm y tế công cộng đến cuối tháng mà trong khoảng thời gian của tháng đó đạt 60 ngày tuổi. Cho khoảng thời gian cư trú tiếp theo của trẻ cần phải mua hợp đồng bảo hiểm y tế trọn gói thương mại.

Đăng ký bảo hiểm ở đâu cho trẻ: Đến 8 ngày tuổi của trẻ cần phải đăng ký với hãng bảo hiểm, nơi mà mẹ của trẻ có hợp đồng bảo hiểm. Nếu mẹ của trẻ không có bảo hiểm y tế công cộng trên lãnh thổ CH Séc, thì đăng ký với hãng nơi người bố có bảo hiểm. Nếu như cả bố cũng không có bảo hiểm trên lãnh thổ CH Séc, thì đăng ký với Hãng Bảo hiểm Y tế Phổ thông CH Séc.

Giá bảo hiểm: Cơ sở để tính bảo hiểm cho toàn bộ thời gian khi trẻ tham gia hệ thống bảo hiểm y tế phổ thông, lấy từ mức cao gấp đôi lương tối thiểu của thời kỳ đó, mức hiện nay cho năm 2021 tương ứng với khoản bảo hiểm giá 4104 korun.

Khi nào phải đóng bảo hiểm: Khoản bảo hiểm này đóng một lần cho toàn bộ thời gian trẻ tham gia hệ thống bảo hiểm y tế phổ thông, và có thể nộp bất kỳ thời điểm nào trong thời gian này.

Ai có nghĩa vụ đóng bảo hiểm: Bố, mẹ hay người đại diện pháp lý của trẻ.

Thành viên gia đình công dân EU

Các nhóm thành viên gia đình công dân EU

Luật về cư trú của người nước ngoài phân chia các thành viên gia đình công dân EU làm nhóm thành viên gia đình quan hệ gần gũi và thành viên gia đình quan hệ xa.

Luật mới sửa đổi định nghĩa thành viên gia đình có quan hệ gần gũi với công dân EU là:

vợ/chồng; bố mẹ, nếu như công dân Liên minh châu Âu còn dưới 12 tuổi, mà đang được bố mẹ thực sự nuôi nấng, các con; dưới 21 tuổi hay những người con chồng/vợ công dân EU và một số trường hợp khác.

Cũng coi là thành viên gia đình công dân EU là những người nước ngoài, mà cùng đăng ký thường trú trên lãnh thổ với công dân EU và công dân Séc, là người được công dân EU nuôi dưỡng, sống trong cùng gia đình, những người vì lí do sức khỏe phụ thuộc trực tiếp vào sự chăm sóc của công dân EU hay những người chứng minh được có mối quan hệ tình ái lâu dài với công dân EU.

Về phương diện thủ tục hành chính, đối với những thành viên gia đình công dân EU thuộc nhóm có quan hệ gần gũi vẫn duy trì như từ trước tới nay. Với nhóm gọi là quan hệ xa, kể từ ngày 02/08/2021 kèm theo đơn đề nghị cấp giấy phép tạm trú cần xuất trình thêm tổng thu nhập gia đình sau khi đoàn tụ và chứng từ về bảo hiểm y tế trọn gói cho toàn bộ thời gian cư trú.

Thay đổi sang giấy tờ có chi tiết sinh học

Từ ngày 02/08/2021 tất cả các công dân từ quốc gia thứ ba- bao gồm cả thành viên gia đình công dân EU/CH Séc, sẽ được cấp giấy tờ có chi tiết sinh học.

Hiệu lực của tất cả các loại giấy tờ không có chi tiết sinh học sẽ chấm dứt ngày 03/08/2023. Thủ tục thay đổi giấy tờ không có chi tiết sinh học sang giấy tờ mới có chi tiết sinh học là hoàn toàn miễn phí.

Khuyến cáo với những thành viên gia đình theo luật mới nằm trong diện bắt đầu được coi là có quan hệ xa với công dân EU, nên yêu cầu thay đổi giấy tờ hiện nay sang giấy tờ mới có chi tiết sinh học chậm nhất đến ngày 31/08/2022, bởi chỉ có như vậy mới giữ được vị thế thành viên gia đình gần gũi với công dân EU/CH Séc.

Thay đổi trong yêu cầu về trình độ Séc ngữ

Từ ngày 01/09/2021, kèm theo đơn đề nghị cấp qui chế vĩnh trú sẽ yêu cầu xuất trình chứng từ xác nhận đã vượt qua sát hạch khả năng Séc ngữ mức trình độ A2. Với những trường hợp đệ đơn đề nghị cấp qui chế vĩnh trú đến hết ngày 31/08/2021 vẫn chỉ cần xác nhận trình độ Séc ngữ mức A1 như hiện tại.

(MVČR- David Nguyen, theo Hương Sen)

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: