vietinfo di động
Thư mục
Luật Séc - Slovakia

Năm 2017 lại tăng bảo hiểm xã hội của OSVČ

Cập nhật lúc 20-12-2016 15:09:43 (GMT+1)
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2017, mức tạm ứng bảo hiểm xã hội của người kinh doanh độc lập (OSVČ) sẽ lại tăng lên. Tạm ứng như thông lệ sẽ căn cứ vào lợi nhuận của thời kỳ thuế trước.

Cũng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cũng sẽ phải trả mức tạm ứng tối thiểu nếu hoạt động làm kinh tế tự do là nguồn sống chính. Trong năm 2017, cũng như bảo hiểm y tế cả bảo hiểm xã hội cũng có mức tạm ứng tăng lên.

Trong năm 2016, mức tạm ứng tối thiểu hàng tháng của bảo hiểm xã hội của OSVČ là 1972 korun. Tổng bảo hiểm xã hội (hưu trí) cả năm 2016 sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận chưa tính thuế của năm. Từ mức tổng này trừ đi các khoản tạm ứng và nếu còn thiếu sẽ phải trả thêm trong thời hạn chậm nhất là 8 ngày kể từ khi nhận được “Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016”. Theo nghị định của chính phủ, mức bảo hiểm xã hội tối thiểu năm 2017 sẽ tăng thêm 89 korun/tháng.

Mai Hương- finexpert
©Vietinfo
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: