vietinfo di động
Thư mục
Luật Séc - Slovakia

Luật dân sự mới của Séc: chủ sở hữu và những người thuê nhà

Cập nhật lúc 17-10-2013 12:00:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (vietinfo.eu)

Mặc dù bài viết chủ yếu liên quan đến những người Séc có nhà và những công dân khác thuê nhà, nhưng cũng là thông tin hữu ích cho người có nhà cho thuê và người thuê tại Séc.

Chủ sở hữu phải được biết số người sống trong nhà cho thuê và có thể từ chối cho họ thuê nhà, chủ được quyền cắt hợp đồng thuê nhà vì lý do trộm cắp, cũng như không còn phải tìm chỗ ở thay thế cho người thuê nhà. Đó mới chỉ là một vài điều mà luật dân sự mới trong việc thuê và cho thuê nhà đem lại.

Luật mới đã cung cấp cho chủ sở hữu những quyền hạn lớn hơn một cách đáng kể để đối phó với những người thuê nhà gây khó khăn. Nếu người thuê nhà trộm cắp, hay tấn công chủ hoặc gia đình chủ nhà, anh ta sẽ bị cắt hợp đồng ngay lập tức. Hơn nữa, anh ta không còn có thể đòi hỏi chỗ ở thay thế, luật dân sự mới đã không còn công nhận điều này. Chủ sở hữu không còn phải cung cấp chỗ ở tạm thời hay nơi lưu trữ đồ đạc cho người thuê nhà sau khi đã cắt hợp đồng.

Chủ sở hữu cũng có thể yêu cầu rằng chỉ có một số người nhất định được sống trong căn hộ hoặc nhà cho thuê sao cho phù hợp với kích thước của căn hộ đó. Nếu người thuê muốn cho thêm người tới ở cùng thì anh ta phải thông báo chủ sở hữu và phải được sự đồng ý của chủ nhà.

Đồng thời chủ sở hữu bất động sản phải được thông báo nếu người thuê nhà đi vắng trong thời gian dài. Người thuê nhà cũng phải cung cấp mối liên lạc tới người khác để trong trường hợp vấn đề gì (ví dụ như tai nạn) thì người này có thể cho chủ sở hữu vào căn hộ. Nếu người thuê nhà không thực hiện điều đó, trong trường hợp cực đoan, chủ sở hữu có quyền vào căn hộ mà không cần sự đồng ý của người thuê nhà.

Khi ký kết hợp đồng thuê nhà luôn phải có khoản tiền đặt cọc. Luật dân sự mới đã tăng số tiền đặt cọc này từ ba tháng tiền thuê nhà như hiện nay lên tới sáu tháng.

Luật mới cũng hạn chế việc ông bà đăng ký cháu vào sống cùng trong nhà của thành phố, sau đó người cháu có thể sử dụng nhà ngay cả khi ông bà đã qua đời và lại tiếp tục chuyển hợp đồng thuê như vậy. Từ bây giờ, nếu như người cháu không thỏa thuận được với chủ nhà về hợp đồng mới, anh ta sẽ chỉ được ở lại trong căn hộ hai năm và sau đó sẽ bị cắt hợp đồng.

Thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến các căn hộ công vụ, theo luật mới sẽ chỉ có thể ký kết hợp đồng thuê nhà trong vòng thời gian hợp đồng làm việc. Hiện theo luật cũ, trong một số trường hợp, chủ sử dụng lao động có thể để nhân viên đã hết hợp đồng cư trú trong nhà công vụ.

Nguồn: mediafax
Người dịch: Thanh Hương (vietinfo.eu)