vietinfo di động
Thư mục
Luật Séc - Slovakia

Các hãng bảo hiểm y tế công cộng ở Czech không được thuê người đòi nợ

Cập nhật lúc 30-08-2016 16:09:42 (GMT+1)
Ảnh: freeimages.com

Văn phòng người bảo vệ pháp quyền công cộng (ombudsman) Cộng hòa Czech khẳng định, các hãng bảo hiểm y tế công cộng phải tự mình thực hiện đòi nợ chứ không được phép thuê luật sư từ bên ngoài làm thay.

Văn phòng ombudsman nhận đơn khiếu nại của một người có nợ bảo hiểm y tế, nhưng món nợ bị hãng bảo hiểm tính thêm cả chi phí thuê văn phòng luật sư từ bên ngoài. Theo văn phòng ombudsman, các hãng bảo hiểm công cộng có nghĩa vụ tự đòi nợ nếu có.

“Chúng tôi xác định thấy, là hãng bảo hiểm đòi nợ hoàn toàn hợp lệ. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi viết đề nghị ra lệnh tịch biên đã thuê luật sư từ bên ngoài và họ đã tự đánh giá công việc của mình thêm 17 nghìn korun nữa. Vì vậy khoản nợ ban đầu đã tăng đáng kể vô ích,” thông cáo báo chí văn phòng ombudsman viết.

Theo văn phòng ombudsman, bảo hiểm y tế là mô hình pháp nhân đặc biệt, được thiết lập chủ yếu với mục đích xử lý bảo hiểm y tế công cộng. Thực hiện công tác này tương tự như nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, vì thế trên phương diện này cần nhìn nhận bảo hiểm y tế vận hành như cơ quan nhà nước nói chung. “Hãng bảo hiểm đã công nhận lập luận pháp lý của chúng tôi và trong tương lai sẽ thực hiện nguyên tắc, mà theo đó những công việc thông thường liên quan tới đòi nợ sẽ không thuê luật sư từ bên ngoài và qua đó làm tăng thêm món nợ phải thanh toán của người mắc nợ,” báo cáo bổ xung.

Hướng dẫn của văn phòng ombudsman

Nếu người bảo hiểm rơi vào tình huống tương tự, thì cần có những biện pháp pháp lý chống lại trong thủ tục cưỡng chế nợ. Trong thủ tục xử lý cưỡng chế nợ, chủ nợ có quyền hợp pháp đòi người nợ phải trả cả những chi phí để đòi nợ. Nhưng các hãng bảo hiểm có bộ máy pháp lý của mình, nên vì vậy không thể coi chi phí thuê luật sư từ bên ngoài là đúng mục đích.

David Nguyen- lược dịch theo ochrance, ČTK
©Vietinfo
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: