vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Bộ trưởng giáo dục bảo vệ việc thu học phí đại học

Cập nhật lúc 31-10-2008 17:51:00 (GMT+1)
Bộ trưởng giáo dục bảo vệ việc thu học phí đại học
Ngày (31.10), Bộ trưởng giáo dục liên bang Annette Schavan đã lên tiếng bảo vệ việc thu học phí đại học, mặc dù một nghiên cứu mới đây cho thấy, học phí là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến sinh viên không muốn học lên cao.
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2020 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: