vietinfo di động
Thư mục
Chuyên đề

Giải phóng / Lưu đày

Cập nhật lúc 01-11-2018 22:11:18 (GMT+1)

Lời người dịch: Cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 đặc biệt bởi số lượng những người tham gia. Nhờ mạng xã hội, người ta dường như có thể theo dõi được diễn biến sự kiện ngày hôm đó. Dẫu vậy, có lẽ đây là bài viết đầu tiên về sự kiện này từ góc nhìn của người trong cuộc. Giọng viết của tác giả đặc biệt ở chỗ, anh dường như không biết xúc phạm bất kỳ ai, kể cả người đã làm hại, hay làm mình tổn thương. Người dịch cố gắng dịch theo tinh thần đó, và có vẻ tiếng Việt mà chúng ta được thừa hưởng từ các thế hệ trên là đủ giàu, để truyền tải tinh thần này. ... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2018 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: