vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2015 – bản tin số 2

Cập nhật lúc 12-09-2014 08:06:30 (GMT+1)

Một số thông tin về các chương trình tài trợ của Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và thành phố Praha cho các dân tộc thiểu số tại Séc

A. Các chương trình của Bộ văn hóa

Như đã giới thiệu trong bản tin trước, Bộ văn hóa có hai chương trình tài trợ:

- Chương trình “mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số” – chưa có thông tin.

- Chương trình trợ giúp các hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số ”đã mở từ ngày 18.08. 2014, thời hạn nộp đề án là ngày 20. 10. 2013– xem bản tin số 1 đã đăng ngày 24. 08. 2014.

B. Các chương trình của Bộ giáo dục

Chương trình tài trợ “giáo dục và đào tạo bằng ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số” của Bộ giáo dục đã mở từ ngày 05. 09. 2014, thời hạn nộp đề án là ngày 3. 10. 2014.

Thông tin chính thức, tài liệu hướng dẫn và bản mẫu đề án đăng tại trang web:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/msmt-cr/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy-v-roce-2015--122332/

Trong trong trường hợp cầntìm hiểu thêm có thể liên lạc trực tiếp tại các địa chỉ sau:

- Bà Ing. Hana Krýzová, E-mail: infodpmensiny12@msmt.cz, Tel: 234 812 129.
- Ông Milan Pospíšil, thư ký HDDTTS. E-mail: pospisil.milan@vlada.cz, Tel: 224 002 070, 724 214 557.

C. Các chương trình của thành phố Praha

Ngày 9.9.2014 thành phố Praha đã mở chương trình tài trợ “ủng hộ các hoạt động văn hoá của các sắc tộc thiểu số” năm 2015.

Thông tin cụ thể có thể xem trên trang web của thành phố:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/narodnostni_mensiny/vyhlaseni_grantoveho_rizeni_na_rok_2015.html

Thành phố Praha còn có chương trình trợ giúp hội nhập cho người nước ngoài cư trú tại Praha, tài liệu đã được đăng trên trang web của thành phố tại địa chỉ:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/integrace_cizincu/vyhlaseni_grantoveho_rizeni_na_rok_2015.html

Đại diện của thành phố đã gửi kèm theo tài liệu với đầy đủ thông tin, ai có nhu cầu lấy tài liệu có thể đăng ký bằng cách gửi mail tới hòm thư hddtts@seznam.cz.
Thời hạn đăng ký đề án: 14. 11. 2014.

Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số
Phạm Hữu Uyển