vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2015 – bản tin số 1

Cập nhật lúc 01-09-2015 21:05:59 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: prazskypatriot.cz)

Chương trình tài trợ “trợ giúp các hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số” của Bộ Văn Hóa cho năm 2015 đã mở và thời hạn nộp đề án là ngày 19. 10. 2015. Thông tin chính thức đã được thông báo trên trang web Chính phủ và trang web của Bộ văn hóa vào ngày 24.08. 2015:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-ministerstva-kultury-na-podporu-kulturnich-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-v-cr-v-roce-2016-133747/

Tài liệu để đăng ký đề án có đầy đủ hướng dẫn và thông tin liên lạc có thể tải về theo đường link trên trang web trên, phía bên phải (trong trường hợp gặp khó khăn và không tìm được file chúng tôi có thể gửi qua e-mail).

Trong trong trường hợp cần tư vấn về đề án và kiểm tra hồ sơ đề án trước khi nộp chính thức có thể liên lạc trực tiếp tại các đ/c sau:

- Ông PhDr. Václav Appl, zástupce ředitelky odboru regionální a národnostní kultury. E-mail: vaclav.app@mkcr.cz, Tel: 257 085 265, 725 071 788.

- Ông Milan Pospíšil, thư ký HDDTTS. E-mail: pospisil.milan@vlada.cz, Tel: 296153354, 724 214 557.

Lưu ý:

- Nếu có nhu cầu tư vấn, kiểm tra tài liệu đề án, cần liên lạc và thống nhất thời gian sớm. Những người chức trách vì lý do công tác, nghỉ phép v.v. không đảm bảo có thể trả lời hoặc bố trí thời gian được ngay.

- Cần đọc kỹ hướng dẫn, điền thông tin chính xác, nếu không chắc chắn thì liên hệ yêu cầu tư vấn, kiểm tra. Đề án chất lượng, nhưng bị mắc sai phạm thủ tục trong hồ sơ vẫn bị loại.

- Nhóm Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số chỉ có thể trợ giúp tư vấn về đề án, nhóm không đủ khả năng để kiểm tra đề án cũng như không thể trợ giúp về dịch thuật. Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi xin liên lạc, đăng ký qua e-mail hddtts@seznam.cz

Phạm Hữu Uyển, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số
Nguyễn Thu Hà, Ban tài trợ „Trợ giúp hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số“ trực thuộc bộ văn hóa

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: