vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2018 – bản tin số 4

Cập nhật lúc 14-10-2017 19:55:35 (GMT+1)

Chương trình tài trợ “Trợ giúp các hoạt động giáo dục của các sắc tộc thiểu số” cho năm 2018 của Bộ giáo dục đã mở từ ngày 11. 10. 2017 và thời hạn nộp đề án là 15 giờ ngày 06. 11. 2017.

Thông tin chính thức, tài liệu hướng dẫn và bản mẫu đề án đăng tại trang web chính phủ:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/msmt-cr/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-vzdelavacich-aktivit-narodnostnich-mensin-v-roce-2018-160549/

và trên trang web của Bộ giáo dục:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-msmt-podpora-vzdelavacich-aktivit

Tại trang web trịnh phủ có đường link tới 4 tài liệu để tải về gồm tài liệu hướng dẫn dưới dạng PDF và mẫu làm hồ sơ dưới dạng DOC. Đơn xin tài trợ phải làm theo đúng mẫu, trong trường hợp có khó khăn tải mẫu đơn chúng tôi có thể gửi vào hòm thư điện tử.

Trong trong trường hợp cần tìm hiểu thêm với ban phụ trách chương trình tài trợ cùa Bộ giáo dục có thể liên lạc tại đ/c sau:

Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi thêm với chúng tôi xin liên lạc, đăng ký qua e-mail hddtts@seznam.cz.

Trần Diệu Huyền, Ban tài trợ „Trợ giúp giáo dục và đào tạo bằng ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số và giáo dục đa văn hóa”, trực thuộc bộ giáo dục

Phạm Hữu Uyển, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: