vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Séc: Sẽ phân loại thân nhân của công dân EU

Cập nhật lúc 03-12-2020 14:30:27 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chính phủ Séc bắt đầu xem xét dự thảo sửa đổi luật về cư trú của người nước ngoài do bộ Nội vụ đệ trình, mà trong đó sẽ áp dụng đánh giá mới, phân loại các thân nhân gia đình của công dân Liên minh châu Âu cũng như công dân Cộng hòa Séc thành hai nhóm- hay chính xác hơn, là hai cấp độ.

Theo bộ Nội vụ, dự thảo sửa đổi luật về cư trú của người nước ngoài chủ yếu để phản ứng với chị thị của Liên minh châu Âu, muốn sao cho chất lượng căn cước và giấy phép cư trú cấp cho công dân trong liên minh được bảo đảm an ninh hơn. Vì thế, một số loại giấy tờ sẽ cần phải thay mới.

Luật mới sẽ phân định cụ thể những ai là thân nhân, thành viên gia đình của công dân EU và những người có quan hệ xa hơn. Cho tới nay, CH Séc không phân biệt các thành viên gia đình của công dân EU, nghĩa là vợ/chồng, con cái hay bố mẹ công dân EU với những người gọi là trường hợp có quyền- ví dụ như bạn đời không/chưa có hôn thú hay những người sống phụ thuộc vào sự chăm sóc nuôi dưỡng của công dân EU. Theo luật hiện hành, cả hai nhóm này có quyền lợi tương tự nhau, là điều mà theo bộ Nội vụ CH Séc tại các quốc gia khác không bình thường và cũng không xác đáng, hợp lí. Theo dự thảo sửa đổi luật của bộ Nội vụ, trong tương lai chỉ có thân nhân gần gũi trực tiếp mới có quyền yêu cầu cấp thẻ tạm trú (přechodný pobyt) và thẻ vĩnh trú (trvalý pobyt).

Theo dự luật, những người thuộc nhóm thứ hai mặc dù vấn đề cư trú ở CH Séc sẽ vẫn đơn giản hơn so với người ngoại quốc khác, nhưng quyền nhập cảnh CH Séc không còn là đương nhiên như hiện tại. Thời hạn thẻ cư trú của nhóm thứ hai này cũng dài hơn so với người ngoại quốc thông thường cũng như không phải giải trình mục đích cư trú của mình trên lãnh thổ CH Séc. “Mục đích khi soạn thảo dự luật liên quan tới nhóm thứ hai này là sửa đổi khung pháp lí để sao cho trong thực tiễn không dẫn đến việc lạm dụng qui chế cư trú này,” bộ Nội vụ giải thích. Qui chế cư trú tại CH Séc đã có của người nước ngoài sẽ không thay đổi sau khi luật mới có hiệu lực. (ČTK)

Hương Sen

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: