vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Séc: Hỗ trợ bồi thường cho người kinh doanh tự túc

Cập nhật lúc 02-11-2020 18:51:11 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Người kinh doanh tự túc (OSVČ) ở Séc đang trải qua giai đoạn không mấy may mắn, vì virus Vũ Hán lại tiếp tục tấn công dữ dội. Để ngăn chặn phòng chống, chính phủ đã Séc đã phải đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp đồng thời thực hiện hàng loạt các biện pháp giãn cách xã hội, vì thế nhiều người kinh doanh tự lập không được phép hoạt động. Dĩ nhiên nhà nước phải có chính sách hỗ trợ bồi thường. Câu hỏi đặt ra là: những đối tượng OSVČ  nào có thể được bồi thường? Được bồi thường ra sao, cho thời kỳ nào? Đề nghị ra sao và khi nào?

Quyền lợi yêu cầu trợ cấp bồi thường cho OSVČ trong tháng Mười và Mười Một

Điều kiện nhận hỗ trợ bồi thường nghiêm ngặt hơn so với giai đoạn mùa Xuân. Chỉ OSVČ mà hoạt động kinh doanh bị cấm hay hạn chế trong khuôn khổ các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng (ví dụ nhà hàng, quán bar, tiệm móng tay, hiệu cắt tóc…) Có quyền yêu cầu nhận hỗ trợ bồi thường cả các OSVČ cũng cấp hàng hóa, dịch vụ cho đối tác, mà hoạt động của họ bị cấm hay hạn chế vì các biện pháp chống dịch của chính phủ. Các đối tượng như vậy phải hội tụ đủ điều kiện, là hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng ít nhất 80 phần trăm vì đối tác bị hạn chế hay cấm hoạt động.

Khi nào có thể bắt đầu đề nghị hỗ trợ bồi thường và đề nghị ra sao?

Căn cứ vào tình hình hiện tại, theo trang tin finance.cz, OSVČ có thể bắt đầu đề nghị nhận hỗ trợ bồi thường từ trong tháng 11, nhưng dĩ nhiên phải chờ khi phương án hỗ trợ này được thông qua trong các thủ tục phê chuẩn. Tạm thời vẫn chưa được duyệt chính thức. Chắc chắn hình thức nộp đơn sẽ rất đơn giản.

Tương tự như đã thực hiện trong giai đoạn trước. Đơn có thể điền theo mẫu có sẵn trên trang website của cơ quan quản lý Thuế. Chụp lại (có thể cả bằng điện thoại) hay scan và gửi kèm như tệp tin qua hộp dữ liệu điện tử (datová schránka) hay e-mail (đơn phải được in ra và ký tên).

Gửi qua ứng dụng Nộp đơn Điện tử (EPO)

Qua bưu điện

Nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý Thuế.

Đơn bao gồm cả tuyên bố danh dự (čestné prohlášení), rằng OSVČ hội tụ đủ các điều kiện luật định để nhận hỗ trợ bồi thường. Ngoài ra OSVČ còn phải cung cấp các dữ liệu định danh, số tài khoản và thời gian yêu cầu bồi thường. OSVČ  có thể yêu cầu khoản hỗ trợ bồi thường (kompenzační bonus) này trong vòng 2 tháng sau khi giai đoạn có thể yêu cầu bồi thường kết thúc.

Giai đoạn có thể yêu cầu hỗ trợ bồi thường

Khoản kompenzační bonus chắc chắn sẽ được trả cho giai đoạn từ 05 tháng Mười đến 04 tháng Mười Một 2020 (31 ngày). Nhưng hiện nay chính phủ đã đề nghị gia hạn tình trạng khẩn cấp và tạm thời được Quốc hội phê chuẩn đến 20 tháng Mười Một, nên các OSVČ có thể yêu cầu trợ cấp cho toàn bộ giai đoạn này. Nếu tình trạng khẩn cấp sau đó tiếp tục gia hạn, dĩ nhiên OSVČ có thể yêu cầu trợ cấp cho thời gian tiếp theo.

OSVČ không thể đề nghị lĩnh kompenzační bonus đồng thời với ošetřovné (chăm con) cho cùng một thời gian.

Vào thời điểm này, phương án hỗ trợ bồi thường  cho OSVČ với mức 500 korun/ngày của chính phủ đã được Quốc hội phê chuẩn và đang chờ Thượng viện biểu quyết sau đó tổng thống ký chuẩn y.

David Nguyen- finance.cz

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: