vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Phụ nữ Việt ở Cộng hòa Séc

Cập nhật lúc 28-08-2017 21:06:16 (GMT+1)
Ông trùm truyền thông VN ở CH Séc và hoa hậu.

Đến cuối năm 2015 trong các nhà tù của Cộng hòa Séc có 1174 phụ nữ ngoại quốc trong tổng số 18 850 tù nhân nữ thụ án. Phụ nữ Việt Nam nằm ở vị trí nào trong bảng xếp mà hầu như không ai để ý tới này?

1. Slovakia- 421

2. Việt Nam- 283

3. Ukraine- 86

4. Rumania- 45

5. Bulgaria- 40

6. Ba Lan- 32

7. Nga- 22

8. Nigerie- 20

9. Mecedonia- 17

10. Moldavia- 16

Như đã biết, tại Cộng hòa Séc, ngoại trừ trường hợp dân Slovakia hầu như được coi như “người nhà”, sau Ukraine người Việt Nam nhiều năm nay chiếm số lượng nhiều thứ ba.

Đến thời điểm 31.12.2015 trên lãnh thổ CH Séc có tổng cộng 106019 công dân quốc tịch Ukraine định cư vĩnh viễn và dài hạn, trong đó có 49 865 nữ. Người Việt Nam là 56958 người, trong đó có 25275 nữ. Như vậy rất dễ dàng nhận thấy, là với số lượng cao gần gấp đôi nhưng số lượng phụ nữ Ukraine phạm pháp tới mức phải chịu án tù chưa bằng một phần ba so với phụ nữ Việt Nam.

David Nguyen -  mvcr, ČSÚ
©Vietinfo
Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2017 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: