vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Người Việt Nam vẫn dẫn đầu một mảng tội phạm ma túy ở Cộng hòa Séc

Cập nhật lúc 26-05-2017 12:00:14 (GMT+1)
Ảnh: Internet

Theo báo cáo thường niên cho tình hình năm 2016 của Trung tâm bài trừ ma túy quốc gia (NPC), trong năm ngoái số vườn canh tác cần sa nhân tạo bị cảnh sát Cộng hòa Séc phát hiện được tăng hơm một phần ba và số lượng cây cần sa thu giữ tăng gần gấp đôi.

Theo báo cáo, marihuan cùng với pervitin mà dân dã thường gọi là “cỏ” và “đá”, là những thứ ma túy phổ biến nhất tại Cộng hòa Séc. Và tội phạm ma túy Việt Nam cũng hướng trọng tâm tới các loại ma túy này. Tại Séc khoảng 47 phần trăm tội phạm hình sự ma túy liên quan tới pervitin và 45 phần trăm dính đến marihuan. Tội phạm liên quan tới các loại ma túy khác chiếm khoảng 8 phần trăm.

Các vườn cần sa nhỏ và vừa với số lượng đến 500 cây chiếm 88 phần trăm cơ sở canh tác nhân tạo bị phát hiện. Phần lớn, khoảng 83 phần trăm các vườn dạng này bị phát hiện do người Séc vận hành và các nhóm tội phạm người Việt chỉ chiếm khoảng tám phần trăm. Thế nhưng tỉ lệ “đóng góp” của người Việt Nam trong tổng số cây cần sa phát hiện năm ngoái (cụ thể là 57.660 cây) so với một năm trước đó tăng gần 50 phần trăm.

Các băng nhóm tội phạm Việt Nam cũng góp phần đáng kể trong tổng số ma túy “đá” thu giữ được (tổng cộng 90,7 kg). Nhưng trong tổng số này trái với marihuan, tỉ lệ dính líu của người Việt Nam giảm, chỉ khoảng 40 phần trăm so với mức 80 phần trăm trong năm 2015.

Lượng ma túy thu giữ được trong hai năm 2015 và 2016: Marihuan (kg)- 655 và 722, cần sa (cây)- 30 770 và 57 660, pervitin (kg)- 107,4 và 90,7, cocain (kg)- 120,4 và 39,4, heroin (kg)- 1,6 và 19,3.

David Nguyen - NPC
©Vietinfo
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: