vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Cáo phó: Cụ bà Lê Thị Tấn, sinh 1933 mất tại Brno

Cập nhật lúc 12-08-2021 17:18:01 (GMT+1)

Cụ bà Lê Thị Tấn, sinh ngày 08/03/1933 tại Phú Thọ, đã mất ngày 06.08.2021 tại Brno, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ khâm niệm bắt đầu từ 9 giờ ngày 16.08.2021. Tang Lễ được cử hành vào 13 giờ ngày 16.8.2021 tại nhà tàng lễ Brno.

 

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2022 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: