vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Bọn buôn người vẫn tiếp tục hoạt động trên đường biên giới Séc Đức

Cập nhật lúc 24-12-2009 14:36:28 (GMT+1)
Ảnh minh họa

Đúng vào ngày kỷ niệm 2 năm Cộng hòa Séc gia nhập khối Schengen, các nhân viên cảnh sát Đức cùng nhau đánh giá tình hình trên đường biên giới Séc Đức. Rõ ràng là số lượng vụ đưa người qua đường biên này có giảm đi.

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: