vietinfo di động
Thư mục
Luật Ba Lan

Ba Lan: Sở Thuế có quyền kiểm tra tài khoản ngân hàng của người đóng thuế

Cập nhật lúc 16-03-2019 08:15:31 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong số nhiều thay đổi về luật Thuế có hiệu lực trong năm nay, cơ quan lập pháp đã cho các cơ quan thuế một vũ khí mới mạnh chống lại người đóng thuế. 

Một điều quan trọng là từ nay Giám đốc Sở Thuế có quyền đề nghị các cơ sở tài chính cung cấp thông tin về người bị kiểm tra hay các bên đang bị điều tra hay bắt đầu bị điều tra, tức là liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến phần lớn xã hội. Do việc sửa đổi bổ sung Luật ra ngày 16-11-2016 về Sở Thuế Hành chính Quốc gia KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) – kể từ ngày 2-1-2019 thì các sở thuế sẽ dễ dàng nhận được thông tin từ các cơ sở tài chính bao gồm các thông tin bí mật của ngân hàng.

Chi tiết xem trên đường dẫn của báo “Rzeczpospolita”.

QV (theo https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/303109992-Fiskus-sprawdzi-konta-bankowe-podatnikow.html&cid=44&template=restricted?fbclid=IwAR2NAGEollF7yvz_Ug1NwWTVSCeJrOdxAWW36AdlYV3zBYKB8R07U2Kixk4)
Nguồn: Queviet.eu
Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2023 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: